Projekt "SocialWeb-SocialWork"

O projektu SocialWeb-SocialWork

SocialWeb–SocialWork byl dvouletý projekt pro oblast rozšiřování znalostí v rámci programu Safer Internet, financovaného Evropskou komisí. Byl zahájen v květnu 2012 a koordinován německou nadací Stiftung Digitale Chancen. Partnery projektu se staly organizace z České republiky, Litvy, Polska a Španělska. Projekt probíhal od poloviny května 2012 do konce června 2014.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšování online bezpečnosti dětí s využitím pozitivní energie a vlivu sociální práce s dětmi a mládeží v ohrožení. Sociální práce s dětmi a mládeží obecně nabízí sociálně-výchovnou pomoc mladým lidem ve snaze kompenzovat jejich sociální znevýhodnění a překonat jejich osobní nedostatky. Mladí lidé často tráví svůj volný čas ve střediscích volného casu, komunitních centrech, mládežnických a sportovních klubech, veřejných knihovnách, apod., kde hledají podporu, radu a spolu se svými vrstevníky používají internet. Odborníci, kteří zde pracují, jsou dobře obeznámeni se všedními starostmi a potřebami mladých. Přesto se jejich vlastní každodenní práce jen částečně – pokud vůbec – týká počítačů a internetu, a zpravidla jim chybí podrobnější znalosti jak reagovat na online hrozby a rizikové chování online.

Strategie projektu:

  1. Vycházela z podrobných znalostí a obeznámenosti sociálních pracovníků s cílovou skupinou ohrožených dětí a mládeže a
  2. Citlivě pokrývala jejich potřebu důkladnější znalosti používání digitálních médií v jejich sociální práci.

Projekt:

  • poskytl prezenční kurz doprovázený výukovými online moduly, materiály a nástroji pro profesionály, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží,
  • změřil efekt realizovaného výcviku s cílem zvýšit internetovou bezpečnost u ohrožených dětí,
  • využil a ověřil v praxi závěry a výsledky projektu.

Realizované výstupy projektu Social Web–Social Work:

  • výukové kurikulum pro profesionály, kteří pracují s ohroženými dětmi a mládeží,
  • doplňkové nástroje a výukové materiály pro účastníky kurzu,
  • stanovený počet vyškolených profesionálů,
  • zkušenosti z realizace kampaně v rámci pilotního kurzu, které vyústily ve
  • strategii přípravy trenérů s ověřenou možností přenosu a přizpůsobení výuky do jiných evropských zemí.

Více informací o projektu: www.socialweb-socialwork.eu

První Newsletter, publikovaný o aktivitách projektu naleznete zde (En).

Newsletter ke stažení ve formátu PDF zde (En).