Safer Internet CZ

Safer Internet CZ – stručný popis projektu

Cílem projektu je propagovat bezpečnější užívání internetu a dalších komunikačních technologií, vzdělávat uživatele – zejména děti, rodiče, pečovatele, učitele a sociální pracovníky v této oblasti a bojovat proti šíření ilegálního obsahu, zejména dětské pornografie a nevhodného chování na internetu.

Projekt je zaměřený na dosažení cílů definovaných Evropskou komisí v programu Safer Internet 2012. Dalšími výzvami pro realizátory projektu je propagace nedávno přijaté Směrnice Evropské komise o právech spotřebitelů (DIRECTIVE 2011/83/EU on consumer rights) a zejména směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání a vykořisťování dětí a dětské pornografii ( DIRECTIVE 2011/92/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography). Projekt se bude zabývat také problematikou ohlášené reformy pravidel ochrany osobních údajů a usilovat o jejich implementaci do českého právního řádu. Projekt bude ve své činnosti reflektovat nové požadavky iniciativy Evropské komise nazvané Connecting Europe Facility.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je koordinátorem projektu, připravuje a řídí jeho osvětové aktivity. Hlavním komunikačním nástrojem projektu zůstává zavedený webový portál Saferinternet.cz společně se zábavně-výchovnými stránkami Bezpecne-online.cz, které se zaměřují na mladé lidi ve věku 12-18 let a usilují o zvýšení efektivity osvětových aktivit projektu mezi mládeží. NCBI je členem mezinárodní sítě osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE.

Projekt SIC CZ II byl připraven ve spolupráci s partnery předchozího projektu Safer Internet CZ (společnost CZI a Sdružení Linka bezpečí), který byl spolufinancován Evropskou komisí v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012. Projektové konsorcium navazuje na osvědčenou praxi a zkušenosti získané v průběhu realizace předchozího projektu.

V rámci projektu je zřízena internetová linka pomoci (Pomoconline.cz), kterou řídí Sdružení Linka bezpečí. Zde mohou děti, mladí lidé a jejich rodiče získat radu ohledně nebezpečných kontaktů lákajících děti na schůzku (grooming), kyberšikany (cyberbullying), šokujících zážitků spojených s jejich užíváním internetu a online technologií.

Součástí projektu je také horká linka (Horkalinka.cz) řízená společností CZI, kam může veřejnost ohlašovat ilegální obsah. Horká linka je členem mezinárodní sítě INHOPE, spolupracuje s Českou policií na základě podepsaného Memoranda o spolupráci.

NCBI je v kontaktu s řadou významných odborníků a partnerů, se kterými udržuje pravidelnou komunikaci v rámci svého Poradního výboru. Podobně oslovil i kolektiv mladých lidí do 18 let, se kterými konzultuje své aktivity a dopady své práce v rámci Mládežnického panelu.

Projekt je aktivní na evropské úrovni v rámci sítí INSAFE a INHOPE a také díky svému zapojení do tématicky příbuzných projektů SocialWork-SocialWeb, POSCON, spolupráci s výzkumným projektem EU Kids Online, apod.