Praha bezpečně online 2018

Praha 5 - Praha 6 - Praha 7 - Praha 14

BEZPEČNĚ ONLINE

Komunitní prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a dětmi

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje v roce 2018 vzdělávací a osvětové projekty v oblasti prevence elektronického násilí a kyberkriminality pro čtyři pražské městské části. Projekty jsou komunitně zaměřené, pracují s odborníky, dětmi a veřejností ve stejném čase a lokalitě. Realizace: červen – prosinec 2018.

V rámci projektu proběhne:

1. Specializované vzdělávání profesionálů městských částí

2. Osvětové semináře pro seniory

3. Semináře primární prevence pro žáky škol zřizovaných městskou částí

Specializované vzdělávání profesionálů městské části

Kurzy pro odborníky městských částí, kteří se s problematikou mohou setkat a řeší ji ve své praxi. Program místní prevence kybernetické kriminality a dalších rizikových jevů je určen pro:

  • řídící a pedagogické pracovníky základních škol zřizovaných městskou částí,
  • místního koordinátora prevence kriminality,
  • sociální pracovníky OSPOD,
  • pracovníky místní pedagogicko – psychologické poradny,
  • zástupce neziskových organizací, které se zabývají prevencí rizikových a sociálně patologických jevů.

Semináře jsou zaměřeny na školskou a sociální praxi. Výstupem je místní síť kvalifikovaných a propojených odborníků pracujících s dětmi a mládeží. K tématům vystoupí řada odborníků z praxe prevence, řešení a krizové pomoci v oblasti online bezpečnosti a kybernetické kriminality.

Osvětové semináře pro seniory

Besedy a kurzy pro seniory mají za cíl informovat tuto cílovou skupinu především o rizicích online nakupování, kontaktu s neznámými uživateli v online prostředí, rozpoznání manipulativního chování na internetu, metod phishingu a spamových útoků. Senioři se dozví o nejčastějších internetových podvodech a získají základní návyky pro jejich identifikaci a prevenci. 

Semináře primární prevence pro žáky základních škol

Hodinové a dvouhodinové preventivní semináře zaměřené na prevenci kybernetické kriminality a násilí pro žáky všech ročníků základních škol zřizovaných městskými částmi.

Žáci získají přehled o rizicích internetu a online komunikace a zásadách bezpečného a etického užívání moderních technologií. Program informuje děti o zásadách ochrany osobního prostoru a bezpečného užívání sociálních sítí. Žáci získají důležité informace, jak se zachovat a chránit v případě výskytu krizové situace spojené s online hrozbou a kde získají pomoc. Celkem proběhne 236 seminářů.