Praha bezpečně online 2012

Hlavní město Praha realizuje ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu projekt prevence kriminality a sociální patologie, spojené s užíváním internetu a online technologií,

"Praha bezpečně online 2012"

Hlavním cílem projektu je sociální ochrana pražské veřejnosti, zejména dětí a mladistvých, před kriminalitou a sociálně patologickými jevy spojenými s užíváním internetu a prevence online kriminality. Projekt je zaměřen na oslabování rizikových faktorů, které přispívají k výskytu delikventního jednání na internetu a při online komunikaci. Projekt "Praha bezpečně online" běží již třetím rokem.

Projekt si klade za cíl snížit rizikové faktory prostřednictvím čtyř základních aktivit:
  1. odborné přípravy pracovníků primárního vzdělávání a pracovníků prevence kriminality na území hlavního města Prahy,
  2. realizací uceleného programu prevence elektronického násilí na vybraných základních školách,
  3. osvětovou kampaní určenou pražské veřejnosti,
  4. odbornou konferencí "Praha bezpečně online – podněty pro praxi".
Termín realizace:

Aktivity projektu probíhají v období září až prosince 2012.

Výstupy projektu:
  • 220 pracovníků prevence a pedagogických pracovníků,
  • 300 proškolených rodičů žáků základních škol,
  • 200 proškolených žáků základních škol proškolených v oblasti prevence internetové kriminality a SP jevů.
Inovace projektu 2012:

Letošní projekt obsahově navazuje na minulé ročníky, realizované v letech 2010 a 2011, které zvýšily základní informovanost odpovědných osob všech pražských městských částí, zástupců škol, pomáhajících profesionálů a policistů hl. města Prahy (v roce 2011 bylo proškoleno 400 pražských odborníků). Projekt 2012 je zaměřen na intenzivnější a specializované vzdělávání pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s dětmi a mladistvými.

Ročník Praha bezpečně online 2012 je koncipován komunitně. Intenzivně pracuje s vybranou pražskou městskou částí (Praha 6 ). Do realizace projektu jsou zapojeny všechny základní školy zřizované městskou částí (15). Na každé ze škol probíhá seminář pro rodiče, semináře pro žáky, školy obdrží metodické a výukové materiály, přehledové listy na témata internetové bezpečnosti a informační servis pro školní webové stránky. Z každé školy se minimálně jeden pedagogický zástupce zúčastní specializačního vzdělávání na téma ochrany dětí před online kriminalitou a patologií, ve spolupráci s odborníky si školy vytvoří krizový plán pro řešení elektronického násilí. V rámci projektu budou školy spolupracovat s místními zástupci Policie, OSPOD a Pedagogicko- psychologické poradny.

Projekt dále zajistí specializační vzdělávání pro:

  1. pracovníky pražské a státní policie a Probační a mediační služby,
  2. pracovníky pražských pedagogicko – psychologických poraden,
  3. řídící pracovníky základních škol.

Toto vzdělávání je koncipováno na míru potřebám daných profesních skupin a směřuje k praktickému využití při práci s dětmi (rozsah 32 výukových hodin). Vzdělávání těchto skupin se lektorsky zúčastní řada odborníků online bezpečnosti (zástupci policie – informační kriminality, právníci, zástupci poskytovatelů internetových služeb, pomáhajících subjektů).

Projekt Praha bezpečně online přispívá ke snížení rizik a rizikového chování spojeného s užíváním internetu a výskytu online protiprávní činnosti v regionu hlavního města Prahy.

Projekt je v souladu s prioritami Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (str. 8, 17 a další). Strategie výslovně uvádí (str. 26), že „…. je nezbytné se zaměřit na vzdělávání a proškolení osob, které mohou provádět vyšetřování počítačové kriminality a na zařazení problematiky prevence negativních jevů ve virtuální komunikaci do vzdělávání policistů v základní odborné přípravě. Preventivní opatření budou směřovat především k potenciálním obětem kyberšikany – k dětem“.

Koordinátorem projektu za hlavní město Praha je paní Ing. Alena Šindlerová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Projekt realizuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, koordinuje Mgr. Jana Brandejsová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..