Projekt POSCON (Positive Content for Children)

Pozitivní obsah pro děti

Do prostředí online vstupuje stále více dětí a věk, kdy začínají pracovat s internetem, se stále snižuje. Není výjimkou, že s internetem děti začínají už ve třech letech, kdy zdaleka ještě neumí číst, ale dokáží se zorientovat podle grafických prvků na webové stránce. Projekt POSCON si klade za cíl pomoci dětem při jejich prvních krocích ve světě online. Jedním z jeho klíčových cílů je nabídnout pozitivní obsah a služby, jejichž prostřednictvím mohou nejmenší internet užívat bezpečně, a to i na mobilních zařízeních. Projekt je podporován na mnoha úrovních – s pomocí národních iniciativ, které pomáhají propagaci tvorby a informovanosti pozitivního obsahu online, a na evropské úrovni, kde je podpoře pozitivního obsahu věnována především soutěž "O nejlepší online obsah pro děti" spolu s pracovními skupinami na Safer Internet fóru, které se zabývají dalším rozvojem pozitivního obsahu online.

Skupinová spolupráce na projektu POSCON

Tematická síť POSCON spolupracuje na společném cíli nabídnout dětem pozitivní obsah online na evropské úrovni. Propojuje klíčové partnery a organizace, které při tvorbě obsahu hrají důležitou roli. Nabízí jim platformu pro výměnu expertíz, konceptů, příkladů nejlepší praxe a obsahu, který ještě nebyl v nabídce projektu POSCON doposud zahrnut.

Výstupy projektu

Síť POSCON nabídne konkrétní doporučení pro poskytovatele obsahu v evropském kontextu a nabídne široký přehled možností pozitivního obsahu. Výstupem projektu bude bohatý seznam příkladů pozitivních internetových stránek, který by měl tvořit důležitý základ pro další whitelisty, dětské prohlížeče a vyhledávací nástroje pro děti. Nabídne otevřené a široce dostupné nástroje pro udržitelný přístup a další rozvoj pozitivního obsahu pro děti.

Projekt POSCON byl spuštěn v říjnu 2012 a poběží do listopadu 2014.

Více informací o výstupech projektu na národní úrovni naleznete zde: http://prodeti.ncbi.cz.

Více informací o projektu POSCON naleznete zde: http://www.positivecontent.eu/about-poscon-1/