Kraj Vysočina i-Bezpečná škola

Národní centrum bezpečnějšího internetu je partnerem projektu i-Bezpečná škola, zaměřeného na vzdělávání a prevenci v oblasti rizik a sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu a moderních online technologií. Projekt realizujeme ve spolupráci s Vysočina Education, institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v kraji Vysočina.

Národní centrum se v projektu podílí na těchto aktivitách:

  1. Odborná příprava krajského týmu poradců specializovaných na internetovou bezpečnost. Členové týmu poradců budou k dispozici krajským školám, které budou moci využít jejich zkušeností a znalostí při řešení konkrétních případů jejich žáků spojených s bezpečným používáním on-line technologií. Školy získají podporu konkrétních odborníků při řešení akutních krizí spojených s elektronickým násilím (kyberšikana, kybergrooming, podvodné obchodování).
  2. Tvorba strategie kraje Vysočina v oblasti e-bezpečnosti.
  3. Příprava specializovaného vzdělávání pro pedagogické pracovníky kraje Vysočina v oblasti prevence elektronického násilí a dalších rizik online komunikace.
  4. Tvorba metodických a výukových materiálů pro základní a střední školy zaměřených na výchovu k bezpečnému a etickému užívání internetu.

i-Bezpečná škola

reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014

Stáhněte si metodiky, které vznikly v rámci realizace projektu: