Mladí proti nenávisti online

Mladí proti nenávisti online – startuje kampaň "Žít, učit se a jednat pro lidská práva"

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizuje kampaň "Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva". Kampaň je zaměřena především na potlačení projevů nenávisti v prostředí online, a to ať už jde o projevy extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin apod., ale samozřejmě i podporu etického a slušného chování při online komunikaci.

Cílovou skupinou, na kterou je kampaň zacílena, jsou především mladí uživatelé internetu, kteří dnes tráví mnoho svého volného času komunikací především v prostředí souciálních sítí. Kampaň bude realizována v úzké spolupráci s Mládežnickým panelem, obrací se na celonárodní síť Informačních center pro mládež, knihovny a školy, které přímo pracují s dětmi a mládeží.

Druhou oslovenou skupinou jsou dospělí – především učitelé a knihovníci, kteří s oslovenopu skupinou přímo pracují.

Kampaň bude propagována v online i offline prostředí. Bude vytvořena webová stránka kampaně, která bude obsahovat veškeré související informace o realizovaných aktivitách, a profily na sociálních sítích.

V rámci kampaně budou vytvořeny tištěné materiály o formách etického chování a komunikace v online prostředí s ohledem a respektem k ostatním uživatelům.

Kampaň zahájí Thorbjorn Jagland, generální tajemník Rady Evropy, vložením videopříspěvku na plaformu zde.

Kampaň si klade za cíl poukázat na škodlivé projevy nenávisti při online komunikaci a iniciovat zájem o "slušné chování" v internetovém prostředí především s ohledem na možnosti Webu 2.0, který nabízí široké možnosti uživatelsky generovaného obsahu a sociálních sítí.

Oficiální video kampaně "Mladí proti nenávisti online" můžete shlédnout zde:


Více informací o kampani se můžete dozvědět na internetových stránkách Proti nenávisti.

Navštivte také mezinárodní stránky kampaně No hate speech movement.

Realizaci kampaně v České republice podporuje společnost UPC Česká republika, s.r.o.


Stáhněte si tiskovou zprávu, kterou k příležitosti startu kampaně "Mladí proti nenávisti online" vydalo Národní centrum bezpečnějšího internetu.