Grundtvig

Národní centrum bezpečnějšího internetu Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty Inovativní informační technologie ve vzdělávání dospělých EU Lifelong Learning Programme

Národní centrum bezpečnějšího internetu se partnersky zapojilo do mezinárodního projektu

"INOVATIVNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH"

v rámci programu: Grundtvig

Projekt Grundtvig je zaměřen na dvě základní oblasti:

– v rámci Programu celoživotního učení na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání,

– projekty partnerství s grantovou podporou spolupráce, jejímž cílem je vzájemná výměna zkušeností v oblasti vzdělávání dospělých.

Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností ve využívání nástrojů Web 2.0, tabletů, mobilních zařízení při vzdělávání dospělých ve čtyřech členských zemí Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je zprostředkovat výměnu informací mezi partnery o aktivitách a činnostech, které pozitivně ovlivňují vzdělávání zařazením ICT nástrojů.

Cíle chceme dosáhnout analýzou dostupných zdrojů ICT v organizacích partnerů, porovnáním různých aplikací s důrazem na informační a komunikační technologie ve vzdělávání dospělých.

Důležitým výstupem bude Průvodce správnými postupy – e-kniha, kde se shromáždí osvědčené postupy a zkušenosti.

Partnerství projektu je tvořeno těmito organizacemi :

  • Asociacija „Viesieji interneto prieigos taskai“ (Litva) – koordinátor projektu
  • Fundacion para la Formacion, la Cualificacion y el Empleo en el Sector Metal de Asturias – FUNDACION METAL ASTURIAS (Španělsko)
  • Ente Formazione e Addestramento Lavoratori (Itálie)
  • Národní centrum bezpečnějšího internetu (ČR)
  • Stiftung Digitale Chancen (Německo)

Průběh a dopad partnerství bude monitorován a průběžně hodnocen na každém pracovním mítinku.

Informace o průběhu projektu budou také zveřejňovány v bulletinech a na aktualizovaném blogu.

Realizace projektu proběhne v období let 2013 až 2015.

Více informací o projektu se také můžete dozvědět na stránkách partnerské organizace NAEP: www.naep.cz/grundtvig

Stáhněte si první číslo Newsletteru projektu IITAE CZ: