Organizátoři

Telecentre-Europe AISBL

Je mezinárodní neziskové sdružení místních organizací přispívajících k digitálnímu začleňování občanů. Členy Telecentre-Europe AISBL jsou ‘telecentra‘, propojená na národní úrovni, přinášející rovné možnosti přístupu k digitálním službám, a tím zlepšující kvalitu života, možnosti zaměstnání, sociální a občanské angažovanosti evropských občanů.EPMA

Agentura pro evropské projekty & management (EPMA) je nezisková organizace, která byla založena krajem Vysočina a Sdružením BMI v polovině roku 2004. Posláním sdružení EPMA je podporovat mezinárodní projektovou spolupráci mezi evropskými regiony a regionálními partnery.

EPMA je členem Telecentre Europe AISBL a národním partnerem kampaně GOW 2012. V rámci kampaně organizace EPMA také nabízí vzdělávací kurzy pro malé a střední podniky.NCBI

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je nevládní neziskové sdružení, založené v roce 2007 s cílem přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.

NCBI spolupracuje s agenturou EPMA při realizaci kampaně GOW 2013 v ČR.