Projekt POSCON (Positive Content for Children)

Pozitivní obsah pro děti

Do prostředí online vstupuje stále více dětí a věk, kdy začínají pracovat s internetem, se stále snižuje. Není výjimkou, že s internetem děti začínají už ve třech letech, kdy zdaleka ještě neumí číst, ale dokáží se zorientovat podle grafických prvků na webové stránce. Projekt POSCON si klade za cíl pomoci dětem při jejich prvních krocích ve světě online. Jedním z jeho klíčových cílů je nabídnout pozitivní obsah a služby, jejichž prostřednictvím mohou nejmenší internet užívat bezpečně, a to i na mobilních zařízeních. Projekt je podporován na mnoha úrovních – s pomocí národních iniciativ, které pomáhají propagaci tvorby a informovanosti pozitivního obsahu online, a na evropské úrovni, kde je podpoře pozitivního obsahu věnována především soutěž "O nejlepší online obsah pro děti" spolu s pracovními skupinami na Safer Internet fóru, které se zabývají dalším rozvojem pozitivního obsahu online.

Skupinová spolupráce na projektu POSCON

Tematická síť POSCON spolupracuje na společném cíli nabídnout dětem pozitivní obsah online na evropské úrovni. Propojuje klíčové partnery a organizace, které při tvorbě obsahu hrají důležitou roli. Nabízí jim platformu pro výměnu expertíz, konceptů, příkladů nejlepší praxe a obsahu, který ještě nebyl v nabídce projektu POSCON doposud zahrnut.

Výstupy projektu

Síť POSCON nabídne konkrétní doporučení pro poskytovatele obsahu v evropském kontextu a nabídne široký přehled možností pozitivního obsahu. Výstupem projektu bude bohatý seznam příkladů pozitivních internetových stránek, který by měl tvořit důležitý základ pro další whitelisty, dětské prohlížeče a vyhledávací nástroje pro děti. Nabídne otevřené a široce dostupné nástroje pro udržitelný přístup a další rozvoj pozitivního obsahu pro děti.

Projekt POSCON byl spuštěn v říjnu 2012 a poběží do listopadu 2014.

Více informací o výstupech projektu na národní úrovni naleznete zde: http://prodeti.ncbi.cz.

Více informací o projektu POSCON naleznete zde: http://www.positivecontent.eu/about-poscon-1/

Organizátoři

Telecentre-Europe AISBL

Je mezinárodní neziskové sdružení místních organizací přispívajících k digitálnímu začleňování občanů. Členy Telecentre-Europe AISBL jsou ‘telecentra‘, propojená na národní úrovni, přinášející rovné možnosti přístupu k digitálním službám, a tím zlepšující kvalitu života, možnosti zaměstnání, sociální a občanské angažovanosti evropských občanů.EPMA

Agentura pro evropské projekty & management (EPMA) je nezisková organizace, která byla založena krajem Vysočina a Sdružením BMI v polovině roku 2004. Posláním sdružení EPMA je podporovat mezinárodní projektovou spolupráci mezi evropskými regiony a regionálními partnery.

EPMA je členem Telecentre Europe AISBL a národním partnerem kampaně GOW 2012. V rámci kampaně organizace EPMA také nabízí vzdělávací kurzy pro malé a střední podniky.NCBI

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je nevládní neziskové sdružení, založené v roce 2007 s cílem přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.

NCBI spolupracuje s agenturou EPMA při realizaci kampaně GOW 2013 v ČR.

Mladí proti nenávisti online

Mladí proti nenávisti online – startuje kampaň "Žít, učit se a jednat pro lidská práva"

Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizuje kampaň "Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva". Kampaň je zaměřena především na potlačení projevů nenávisti v prostředí online, a to ať už jde o projevy extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin apod., ale samozřejmě i podporu etického a slušného chování při online komunikaci.

Cílovou skupinou, na kterou je kampaň zacílena, jsou především mladí uživatelé internetu, kteří dnes tráví mnoho svého volného času komunikací především v prostředí souciálních sítí. Kampaň bude realizována v úzké spolupráci s Mládežnickým panelem, obrací se na celonárodní síť Informačních center pro mládež, knihovny a školy, které přímo pracují s dětmi a mládeží.

Druhou oslovenou skupinou jsou dospělí – především učitelé a knihovníci, kteří s oslovenopu skupinou přímo pracují.

Kampaň bude propagována v online i offline prostředí. Bude vytvořena webová stránka kampaně, která bude obsahovat veškeré související informace o realizovaných aktivitách, a profily na sociálních sítích.

V rámci kampaně budou vytvořeny tištěné materiály o formách etického chování a komunikace v online prostředí s ohledem a respektem k ostatním uživatelům.

Kampaň zahájí Thorbjorn Jagland, generální tajemník Rady Evropy, vložením videopříspěvku na plaformu zde.

Kampaň si klade za cíl poukázat na škodlivé projevy nenávisti při online komunikaci a iniciovat zájem o "slušné chování" v internetovém prostředí především s ohledem na možnosti Webu 2.0, který nabízí široké možnosti uživatelsky generovaného obsahu a sociálních sítí.

Oficiální video kampaně "Mladí proti nenávisti online" můžete shlédnout zde:


Více informací o kampani se můžete dozvědět na internetových stránkách Proti nenávisti.

Navštivte také mezinárodní stránky kampaně No hate speech movement.

Realizaci kampaně v České republice podporuje společnost UPC Česká republika, s.r.o.


Stáhněte si tiskovou zprávu, kterou k příležitosti startu kampaně "Mladí proti nenávisti online" vydalo Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Intel PC Basics

Pokud máte zájem zlepšit si své znalosti v oblasti práce s počítačem, nabízíme Vám ke stažení online výukový nástroj Intel PC Basics. Výukový program umožňuje uživatelům zvýšit svou informační gramotnost a získat dovednosti 21. století jak v oblasti technologické tak mediální gramotnosti. Program uživateli PC vysvětluje prostřednictvím intuitivního menu a vizuálních ukázek jak zapnout počítač, uložit soubor, využít funkce pracovní plochy, poslat mail či pracovat s kancelářskými programy. Zároveň uživateli PC poskytuje základní rady jak se bezpečně pohybovat ve virtuálním světě a nenechat se nachytat riziky v sociálních sítích.

Jeho obsah nabízí základní přehled o práci s počítačem a je zvlášť určený pro nové a nezkušené uživatele PC. Provede Vás základními operacemi s počítačem od jeho spuštění a provádění jednoduchých operací i souvisejících nastavení, naučí Vás používat základní a nejrozšířenější počítačové aplikace. Pokud si nejste při práci s počítačem jistí a máte obavy z využívání všech jeho možností, výukový nástroj Intel PC Basics Vám dá základy, které budete moci nadále rozvíjet.

Stáhněte si komprimovaný soubor (ZIP) zde.

Zkopírujte soubor PCB_Win7.zip do svého počítače. Po zkopírování rozbalte archiv do nové složky.
(K rozbalení komprimované složky poklepejte pravým tlačítkem na soubor ZIP a vyberte položku "Winzip, rozbalit do složky..." a vyberte pložku, která vytvoří složku na vaší ploše se stejným názvem, jaký má soubor ZIP.)

Pro první spuštění programu poklepejte na soubor s názvem Start.exe. Program otestuje, jaký procesor používá Váš počítač a spustí se pouze v případě, bude-li detekován procesor Intel.

Program INTEL® PC BASICS nebude fungovat, pokud nespustíte jako první tento soubor. Není potřeba spouštět soubor Start.exe vícekrát.

Pokud dokončíte proces inicializace programu Start.exe výukový program Intel® PC Basics se spustí automaticky. Pokud ukončíte činnost programu Intel® PC Basics, znovu jeho činnost obnovíte poklepáním na soubor control_movie.exe.

Get Online Week 2013

Proběhla kampaň Get Online Week!

Letošní kampaň Get Online Week (GOW) se zaměřila na mládež. V průběhu kampaně rozšířila mezinárodní síť partnerů evropských telecenter, kteří se na kampani podíleli, svoji spolupráci s ICT společnostmi a veřejnou správou ve svých zemích a zorganizovala řadu zajímavých akcí. Cílem aktivit bylo posílit schopnosti mladých lidí používat online technologie, zejména při hledání nových příležitostí v zaměstnání.

Kampaně se zúčastnilo i Národní centrum bezpečnějšího internetu, které na svých stránkách zveřejnilo nástroje pro testování vlastních znalostí v oblasti ICT technologií a výukové nástroje, jejichž prostřednictvím je možné si případné nedostatky doplnit.

Informaci a kampani a aktivitách jednotlivých partnerských organizací jsou uvedeny v právě zveřejněné zprávě, která je ke stažení ZDE.

Národní centrum bezpečnějšího internetu se ve spolupráci s organizací EPMA připojilo ke kampani "Get Online Week". Letošní kampaň, která proběhla v týdnu 18. až 24. března 2013 byla zaměřena především na mládež a jejím možnosti využití znalostí práce s moderními ICT technologiemi především k jejich dalšímu rozvoji a lepšímu uplatnění na trhu práce. Mezinárodní kampaň organizovaly ve vzájemné spolupráci společnosti Accenture, Liberty Global a Microsoft s významnou podporou Telecentre-Europe.

Stáhněte si tiskovou zprávu z 18. 3. 2013 o startu letošního ročníku kampaně "Get Online Week".

Jste zaměstnatelní? Myslíte si o sobě, že znáte informační technologie? Otestujte si své znalosti vyplněním následujícího testu SKILLAGE:

Pokud jste neuspěli a chcete se vše doučit, nabízíme Vám interaktivní online výukový kurz Intel PC Basics pro základy práce s PC a informačními technologiemi (pracuje pouze na počítačích s procesory Intel).

V případě Vašeho zájmu si instalační sadu výukového programu Intel PC Basics můžete stáhnout zde.

Kampaň „Get Online Week“ poukazuje na přínosné používání technologií a internetu, aby lidé dokázali těžit z možností, které nabízí dnešní online svět. Tato kampaň propojuje vzdělávací centra ICT, veřejné knihovny, neziskové organizace, školy, IT firmy a orgány veřejné správy z celé Evropy pomocí řady zajímavých akcí, školení a soutěží, které podtrhují důležitou roli ICT v dnešní společnosti.

Kampani "Get Online Week" udělil záštitu ministr vnitra ČR, Jan Kubice.

Podívejte se na video "UPC informuje" o kampaních "Get Online Week 2013" a "Hate speech".

Společnost UPC také podporuje Národní centrum bezpečnějšího internetu v projektu "Mladí proti projevům nenávisti online".

Důvodem uspořádání kampaně "Get Online Week" byl především fakt, že nezaměstnanost mladých lidí v současnosti přesahuje ve 27 zemích EU hranici 20 %. Zároveň roste poptávka po zaměstnancích ovládajících informační a komunikační technologie (ICT) každoročně o 3 %. Pesimistické odhady varují: pokud se nepodnikne nic pro vyřešení nesouladu mezi současnými dovednostmi dostupnými na pracovním trhu a jeho potřebami, až 800 000 pracovních míst v ICT bude v roce 2015 nezaplněných.

Projekt byl ukončen v březnu 2013.