Bezpečně online rizika internetu a sociálních sítí

Na základě příznivého ohlasu loňského cyklu přednášek pro zaměstnance společnosti Telefónica připravilo Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s odborníky ze společnosti Telefonica O2 navazující řadu workshopů s bližší specializací na problematiku sociálních sítí.

"Bezpečně online – rizika internetu a sociálních sítí"

Nová řada workshopů v roce 2012 vychází organizačně ze stejného osvědčeného modelu spolupráce, využívá získané zkušenosti a obsahově je, podobně jako v roce 2011, zaměřena na hlavní téma projektu Safer Internet Cz pro tento rok, kterým je aktivní stárnutí a mezigenerační dialog. Kurz reaguje na opakovaný požadavek mladých uživatelů internetu, kteří zdůrazňují nedostatek komunikace se svými rodiči a vůbec s dospělými, na téma bezpečného užívání internetu a online technologií. Je speciálně zaměřen na nejčastnější činnost mladé generace v prostředí internetu, kterou je aktivní používání sociálních sítí, především Facebooku.

Po absolvování kurzu budou zaměstnanci schopni kvalifikovaně vést osvětovou debatu s mládeží a samozřejmě i se svými dětmi nejčastěji se vyskytující případy internetové patologie, jako je: kyberšikana, závislosti na on-line hrách, pronásledování (stalking), lákání na schůzku (grooming), sexting, sexuální zneužívání, happy slapping, krádeže identity, podvodné obchodování, apod.

Kurzy budou dále obohaceny o téma mezigeneračního dialogu zahrnující problematiku užívání internetu seniory a komunikace prarodičů s vnoučaty. Toto téma umožní oslovit i bývalé zaměstnance společnosti Telefónica a přispět k upevňování zaměstnanecké solidarity.

Obsahem dvouhodinového semináře je především:

  • obecná problematika bezpečnosti na internetu;
  • bezpečnost v kontextu sociálních sítí;
  • jak předcházet problémům a jak je řešit;
  • řešení dle Telefónica (Strážce internetu);
  • praktická nastavení aplikačních prostředí pro zachování potřebné úrovně bezpečnosti;
  • otevřená diskuse.

Projekt byl ukončen v prosinci 2012.