Praha 14 Bezpečně online

Praha bezpečně online 2023 je společný projekt Národního centra bezpečnějšího internetu, z. s., a městské části Praha 14. Projekt podporuje Magistrát hl. m. Prahy. Projekt je zaměřen na vzdělávání a osvětu v oblasti bezpečnějšího užívání online technologií především u cílových skupin:

  • dětí a mládeže,
  • učitelů,
  • metodiků prevence.

Projekt navazuje na předchozí úspěšně realizované ročníky a klade si za cíl nadále zvyšovat kompetence u všech cílových skupin aktivních uživatelů online technologií, především dětí a mládeže.

Podle informací policie ČR patří kybernetická kriminalita stále mezi rostoucí segmenty kriminálních jevů a kybernetičtí škůdci zneužívají aktuální vývoj k páchání trestné činnosti. Množí se podvody v souvislosti s geopolitickými událostmi, do oblasti kybernetické kriminality se stále více promítají pokročilé technologie spolu s prvky strojového učení a umělé inteligence. To umožňuje mnohem sofistikovanější tvorbu obsahu a šíření dezinformací. Na uživatele bez rozdílu věku vše klade rostoucí nároky z pohledu zvýšené ostražitosti při pohybu v online prostoru a využívání internetových aplikací.

V rámci projektu Praha bezpečně online 2023 proběhne ve spolupráci s MČ Praha 14 na místních ZŠ a SOŠ obchodní a gastronomické 60 dvouhodinových kurzů primární prevence. Do besed byl také nově zapojen online kvíz, který pomohl interaktivní formou představit nové bezpečnostní aspekty a procvičit nabyté znalosti. Je oblíbeným zpestřením seminářů a slouží nejen k osvěžení probírané problematiky, ale také jako základ pro diskuzi nad dalšími souvislostmi.

Více informací můžete získat na webových stránkách projektu Praha 14 Bezpečně online.