Projekty

NCBI pro uskutečnění svých cílů realizuje řadu projektů, a to jak na lokální, tak i mezinárodní úrovni. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na internetu.

Na lokální úrovni se NCBI snaží ve spolupráci se svými partnery realizovat především vzdělávací projekty, ke kterým patří Praha bezpečně online 2018, podporovaný Magistrátem hl. m. Prahy a Bezpečně online – rizika internetu a sociálních sítí.

Na mezinárodní úrovni NCBI řeší především projekty iniciované Evropskou komisí. K nim patří především projekt osvětového centra Safer Internet CZ, projekt DS4Y, který má za cíl nabídnout nástroje smíšeného vzdělávání a eSafety Label+, podporující zvýšení bezpečnosti školního IT prostředí.

Národní centrum bezpečnějšího internetu aktuálně realizuje následující projekty:

Safer Internet SIC CZ

Mladí proti nenávisti online (No Hate Speech Movement)

eSafety Label+

Praha bezpečně online 2018