Národní centrum bezpečnějšího internetu

NCBI, z. s., provádí osvětu a podporuje bezpečnější užívání online technologií a vzdělávání v této oblasti. K tomu využívá svých zkušeností z realizace řady národních a mezinárodních projektů, z nichž nejdůležitější byl projekt Safer Internet Centre provozovaný a koordinovaný NCBI od roku 2006 do roku 2018 s podporou Evropské komise a dalších partnerů.

V současné době realizujeme projekt eSafety Label+ na podporu bezpečnosti školního IT prostředí, a dokončujeme projekt DS4Y, který nabízí kurz digitálních dovedností pro pracovníky s mládeží ze znevýhodněných skupin.