Národní centrum bezpečnějšího internetu

NCBI, z. s., provádí osvětu a podporuje bezpečnější užívání online technologií a vzdělávání v této oblasti. K tomu využívá svých zkušeností z realizace řady národních a mezinárodních projektů, z nichž nejdůležitější byl projekt Safer Internet Centre provozovaný a koordinovaný NCBI od roku 2006 do roku 2018 s podporou Evropské komise a dalších partnerů.

Úspěšně jsme dokončili projekty eSafety Label+ na podporu bezpečnosti školního IT prostředí a DS4Y, který nabízí kurz digitálních dovedností pro pracovníky s mládeží ze znevýhodněných skupin.

K pravidelným aktivitám NCBI také patří každoroční projekt Praha 14 Bezpečně online, který je organizován v těsné spolupráci s radnicí Městské části Praha-14.