Přihlášení

Pro vstup do registrace musíte znát registrační kód.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter

 

 

Na základě příznivého ohlasu loňského cyklu přednášek pro zaměstnance společnosti Telefónica připravilo Národní centrum bezpečnějšího internetu ve spolupráci s odborníky ze společnosti Telefonica O2 navazující řadu workshopů s bližší specializací na problematiku sociálních sítí.

"Bezpečně online – rizika internetu a sociálních sítí"

Nová řada workshopů v roce 2012 vychází organizačně ze stejného osvědčeného modelu spolupráce, využívá získané zkušenosti a obsahově je, podobně jako v roce 2011, zaměřena na hlavní téma projektu Safer Internet Cz pro tento rok, kterým je aktivní stárnutí a mezigenerační dialog. Kurz reaguje na opakovaný požadavek mladých uživatelů internetu, kteří zdůrazňují nedostatek komunikace se svými rodiči a vůbec s dospělými, na téma bezpečného užívání internetu a online technologií. Je speciálně zaměřen na nejčastnější činnost mladé generace v prostředí internetu, kterou je aktivní používání sociálních sítí, především Facebooku.

Po absolvování kurzu budou zaměstnanci schopni kvalifikovaně vést osvětovou debatu s mládeží a samozřejmě i se svými dětmi nejčastěji se vyskytující případy internetové patologie, jako je: kyberšikana, závislosti na on-line hrách, pronásledování (stalking), lákání na schůzku (grooming), sexting, sexuální zneužívání, happy slapping, krádeže identity, podvodné obchodování, apod.

Kurzy budou dále obohaceny o téma mezigeneračního dialogu zahrnující problematiku užívání internetu seniory a komunikace prarodičů s vnoučaty. Toto téma umožní oslovit i bývalé zaměstnance společnosti Telefónica a přispět k upevňování zaměstnanecké solidarity.

Obsahem dvouhodinového semináře je především:

  • obecná problematika bezpečnosti na internetu;
  • bezpečnost v kontextu sociálních sítí;
  • jak předcházet problémům a jak je řešit;
  • řešení dle Telefónica (Strážce internetu);
  • praktická nastavení aplikačních prostředí pro zachování potřebné úrovně bezpečnosti;
  • otevřená diskuse.

 

Projekt byl ukončen v prosinci 2012.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!