Přihlášení

Pro vstup do registrace musíte znát registrační kód.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter

Online Safety Institute (www.osi.cz) je občanské nevládní neziskové sdružení, založené dne 2. 8. 2011 dle zákona č. 83/1990 Sb., které sdružuje osoby s kvalifikovaným zájmem o bezpečnější užívání internetu a mobilních technologií, kultivaci online prostředí, společensko-vědní výzkum, výuku a prevenci kriminogenních a patologických jevů, a chování na internetu.

Dne 1. 1. 2014 získalo občanské sdružení Online Safety Institute status spolku – v souvislosti s nabytím účinnosti nového Občanského zákoníku a v souladu s ustanovením §3045, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.

Nezbytné úpravy stanov a jejich úřední zápis na základě požadavku nového Občanského zákoníku předpokládáme realizovat v průběhu roku 2014.

 

ONLINE SAFETY INSTITUTE

Základní cíle

Členové Online Safety Institute se zavázali přispívat ke splnění těchto základních cílů:

 • podporovat činnost Národního centra bezpečnějšího internetu;
 • realizovat společensko-vědní výzkum problematiky, související s bezpečnějším užíváním internetu a online technologií;
 • podporovat studium bezpečnějšího užívání ICT, včetně historických, sociálních, etických a kulturních hledisek;
 • přispívat ke zvyšování mediální a digitální gramotnosti, přípravě a publikaci potřebných metodik, učebních materiálů a multimediálních i věcných pomůcek s důrazem na bezpečnější užívání internetu;
 • přispívat k osvojování etických norem a prevenci kriminogenních jevů v online prostředí a snižování možných sociálních rizik, jakož i k zodpovědnému používání ICT.

Hlavní formy činnosti

Hlavní formou dosahování vytčených cílů je realizovat obecně prospěšné činnosti v oblasti zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu a online technologií, ke kterým patří především:

 • podpora činnosti Národního centra bezpečnějšího internetu;
 • realizace projektů a aktivit, zaměřených na zvyšování povědomí o hrozbách internetu, snižování bezpečnostních rizik užívání internetu, online technologií a nových médií;
 • společensko-vědní výzkum, publikační, propagační, reklamní, organizační, pedagogická a výchovně vzdělávací činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti;
 • propagace a reklama s cílem zvýšit účinnost osvětové činnosti, poskytování servisních služeb a poradenství;
 • práce s dětmi a mládeží s důrazem na rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání a dalších mimoškolních zájmových činnosti vedoucích k účelnému naplňování volného času dětí a mládeže; kooperace s jinými subjekty majícími za svůj hlavní cíl propagaci bezpečnějšího užívání internetu a online technologií;
 • podpora účinných forem spolupráce neziskového sektoru, škol, knihoven, podnikatelské sféry a veřejné správy.

Členové Online Safety Institute se v uplynulém období soustředili především na činnosti vykonávané formou dobrovolnické práce bez nároků na finanční či jinou věcnou odměnu, a to především v oblasti odborného poradenství a podpory aktivit Národního centra bezpečnějšího internetu.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Online Safety Institute (OSI) od svého založení podporuje aktivity Národního centra bezpečnějšího internetu (www.ncbi.cz). V roce 2012 OSI požádal o členství v Národním centru bezpečnějšího internetu, které je zájmovým sdružením právnických osob. V roce 2013 se OSI stalo stálým členem NCBI.

Odborná podpora NCBI

Online Safety Institute se věnuje propagaci NCBI a jeho projektů, odborné konzultaci při tvorbě obsahové náplně webových stránek www.saferinternet.cz a www.bezpecne-online.cz, a také profilů na sociálních sítíchhttps://www.facebook.com/saferinternet.cz?ref=hl, https://www.facebook.com/bezpecneonline.

Zvláštní pozornost byla věnována podpoře aktivit NCBI v oblasti práce s mládeží, kde se NCBI s obtížemi pokouší ustavit mládežnický panel. K tomuto účelu byly s pomocí OSI vytvořeny stránky www.internetembassy.cz a profil Internetová ambasáda na Facebooku: https://www.facebook.com/internetova.ambasada?ref=hl

Ke stažení:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd