Přihlášení

Pro vstup do registrace musíte znát registrační kód.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter

 

 

Projekt Škola bezpečně online

Národní centrum bezpečnějšího internetu realizuje ve spolupráci se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a SOU v Pardubicích evropský projekt "Škola bezpečně online: Zvýšení kvality vzdělávání v oblasti bezpečného užívání internetu v Pardubickém kraji".

Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Pardubický kraj. Realizace projektu byla zahájena dne 1. 7. 2011, projekt byl ukončen 31. 12. 2012.

O projektu

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ v Pardubickém kraji. Projekt zvýší kvalifikaci 300 pedagogických pracovníků v oblasti online bezpečnosti, poskytne pedagogům metodická vodítka pro výuku a informační zázemí v novém krajském Kabinetu online bezpečnosti.

Přínosy projektu pro pedagogy Pardubického kraje

Po absolvování projektu budou pedagogové připraveni zařadit téma bezpečného a etického užívání internetu do výuky na svých školách.

Pedagogové se naučí:

  • kvalifikovaně vést lekce internetové bezpečnosti na ZŠ a SŠ, poskytnout žákům informace o konkrétních rizicích spojených s užíváním internetu, možnostech ochrany a pomoci, účinně zasáhnout v případě krizových situací spojených s novými technologiemi, zprostředkovat pomoc specializovaných pracovišť, efektivně spolupracovat se školním pracovníkem sociální prevence na tvorbě školních preventivních programů v oblasti internetové patologie.
  • Ve spolupráci s lektory si učitelé vytvoří konkrétní školní projekt prevence sociálně patologických jevů spojených s online komunikaci. Tento projekt využijí na svých domovských školách.

Národní centrum bezpečnějšího internetu v rámci projektu zajišťuje:

  • Tvorbu metodických materiálů a pracovních listů pro ZŠ a SŠ na témata kyberšikana, kybergrooming, ochrana osobních údajů v online komunikaci, nezákonný a nevhodný obsah na internetu, autorská práva a komerční nástrahy na internetu a další.
  • Přípravu vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky Výchova k bezpečnému a etickému užívání internetu na ZŠ a SŠ.
  • Tvorbu edukačního DVD pro přímou práci s žáky (scénář a natočení edukačních videí s odbornými komentáři).
  • Odbornou přípravu 4 krajských specialistů online bezpečnosti.
  • Odborné stáže pedagogů na pracovištích online bezpečnosti.

Projekt realizuje Střední škola elektrotechnická a strojní v Pardubicích. Partnerem projektu je Národní centrum bezpečnějšího internetu z.s.p.o.

Stáhněte si metodiky, které vznikly v rámci projektu:

 

Podívejte se na hrané videopříběhy z cyklu NETstory, které vznikly v rámci projektu:

 

K jedtlivým příběhům jsou k dispozici pracovní listy, které najdete zde.

Projekt byl ukončen v prosinci 2012.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!