Přihlášení

Pro vstup do registrace musíte znát registrační kód.

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter
Národní centrum bezpečnějšího internetu Digital Skills for Youth Programme

 

Digital Skills for You(th) – Digitální dovednosti pro mládež

 

Trvání: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Financování: Erasmus+

Cíl: Kombinovaný kurz pro pracovníky s mládeží zaměřený na posílení digitálních dovedností

 

O projektu

Význam internetu a sociálních sítí v životě mladých lidí neustále stoupá. Využívají jej intenzivně a poměrně rychle si osvojují elektronická zařízení a nejnovější formy digitálních médií. Mnoha mladým lidem, obzvláště ze sociálně ohrožených skupin, chybí schopnost plně využít potenciál digitálních technologií v každodenním životě. Právě v těchto případech můžou nahradit roli rodiny škola, sociální pracovníci, preventisté a další odborníci pracující s mládeží. 

Digitální gramotnost ještě stále není integrována ve vzdělávacích programech zaměřených na sociální práci. Stejně tak ani neexistuje institucionalizovaná a systematická podpora dalšího vzdělávání digitální problematiky pro pracovníky s mládeží. Projekt Digital Skills for Yout(th) má za cíl vyvinout a odzkoušet vzdělávací kurz v kombinované formě běžné výuky a e-learningu, který by pomohl překonat mezery mezi vzdělávacími programy a realitou. Primární cílovou skupinou kurzu jsou odborníci pracující s mládeží, zejména pak ze sociálně ohrožených skupin.

Projekt se zavázal vytvořit možnost kvalifikace, která je přenositelná a může být zakomponována do institucionalizovaných národních struktur, aby se zajistila udržitelnost. Udržet tempo rychlého vývoje a inovací internetu a jeho služeb, vidíme jako jeden z nejnáročnějších úkolů ve vzdělávání v nadcházejících letech.

Partneři

Stiftung Digitale-Chancen, Německo (koordinátor)

Fundación Esplai, Španělsko

Národní centrum bezpečnějšího internetu, ČR

DMC Firewall is a Joomla Security extension!